Brugges eerste omwalling

Na de moord op Karel de Goede in de Sint Donaaskerk te Brugge in 1127 hadden de Bruggelingen een versterkte omwalling rond de stad aangelegd.

Het trace van de eerste omwalling is nog steeds herkenbaar, het volgde namelijk de binnenreie die toen al door de stad stroomde: in het oosten de Sint-Annarei, vervolgens de Groene Rei en de Dyver, de Kapucijnerei, Smedenrei, Speelmansrei en Augustijnenrei.

Van de oudste 12de eeuwse versterkingen is nu nog een toren goed herkenbaar gebleven in de tuinmuur van een huis in de Pieter Pourbusstraat, zichtbaar vanuit de Pottenmakersstraat.

Weinig Bruggelingen en bezoekers kennen dit restant van de oudste omwalling.


Brugge: restant toren eerste omwalling 12de eeuw
Le seule reste d'une tour des premiers remparts de Bruges (12° siecle)
geolocation
The only tower left from the first rampart of Bruges (12th century)


The second (14th century) defensive walls or ramparts of Bruges now became a green belt around the city.  This "Green Bicycle Belt" creates a landscape connection between the historical city of Bruges and her neighhbours.

Biking in Bruges : Gentpoort


Geen opmerkingen:

Een reactie posten